Kategórie:

40.00 

Popis

V tomto blogu sa dočítate, ako sa zdaňujú príjmy z obchodovania s kryptomenami u fyzických osôb v okolitých štátoch: v ČR, Rakúsku, Maďarsku, a Slovinsku.

  • Okolité štáty dopĺňajú špecifickú úpravu zdaňovania príjmov z krypta do svojich legislatív.
  • Ustupuje sa od oslobodenia zdanenia príjmov z kryptomien.
  • Trendom je priraďovať príjmom z kryptomien výhodnejší režim, napr. v podobe nižšej paušálnej sadzby dane alebo akceptáciou straty z krypto-obchodov na zníženie základu dane z iných zdaniteľných príjmov.
  • Štáty sa snažia o zjednodušenie administratívy, napr. nepovažujú výmenu krypta za krypto za zdaniteľnú alebo v podobe zníženej sadzby na brutto hodnotu príjmov.

V porovnaní so SR je daňové zaťaženie nižšie, čo v kombinácii s komplikovanou administratívou, výrazne znevýhodňuje postavenie SR.