Kategórie:

40.00 

Popis

V blogu sa dočítate informácia k NFT:

  • Stručná charakteristika;
  • Široké možnosti využitia;
  • Právne aspekty NFT ako diela;
  • Účtovanie;
  • Zdaňovanie daňou z príjmu;
  • NFT podliehajú DPH;
  • Charitatívne NFT nerovná sa žiadne dane;
  • Zrážkové dane pri licenčných poplatkoch;
  • Ako chápať zdanenie príjmov autorov.