Na konferencii o Daňovej a právnej optimalizácii pre digitálne / IT firmy sme sa venovali aj problematike krypta. Konferencia sa konala 28.-29.11.2022 v hoteli AC Hotel by Marriott Bratislava a zúčastnili sa na cca 150 majiteľov tech firiem, CFOs, advokátov, daňových poradcov.

Prezentácia obsahovala právne a daňové aspekty vybraných biznis modelov. Upozorňovali a diskutovali sme o:

  • Rôzne typy tokenov majú rôzne daňové a právne dopady
  • Komplexnosť problematiky (regulácia cenných papierov a finančných nástrojov, kolektívne investovanie, AML, elektronické peniaze, živnosti, reklama, trestné právo, DPH, daň z príjmov, účtovníctvo)
  • Účtovné a daňové dopady pri emisii tokenov
  • Povinnosť úhrady zabezpečovacej dane pri nákupe virtuálnej meny
  • Krypto ako úhrada za dodané tovary a služby a riziko dvojitého zdanenia
  • Fondové riešenia krypta
  • Exit scenáre