Jediné potrebné právne a daňové informácie ku kryptu priamo k vám

Platforma s relevantnými, zrozumiteľnými a expertmi tvorený informáciami pre optimálne právne, daňové a účtovné riešenie v krypte

NAPÍŠTE NÁM KNOW-HOW ZDARMA
Obsah tvorený expertmi Odber informácii 100% zdarma Žiaden spam ani reklama

Informácie

O práve, daniach a účtovníctve suvisiace s kryptom. Relevantné, zrozumiteľné a tvorené expertmi.

Poradenstvo

K optimálnym právnym, daňovým a účtovným riešeniam v krypte. Know-how od renomovaných expertov šité na mieru pre vás.

Spolupráca

Priestor na komunikáciu a spoločné aktivity ku krypto-legislatíve s krytodoborníkmi, komorami a štátom.

Najnovšie blogy

APLIKOVATEĽNÉ KNOW-HOW TVORENÉ EXPERTMI

Prednáška úvod do krypta

  Vladimíra Mačuhová a Peter Varga v novembri prednášali Úvod do krypta pre členov Slovenskej komory daňových poradcov. V septembri prezentovali túto istú tému aj pre zamestnancov Ministerstva…
Čítať viac

TFR – Transfer of Funds Regulation a implementácia AML povinností súvisiacich s krypto-aktívami TFR (Transfer of Funds Regulation)

Pred bránami Európskeho parlamentu stojí návrh nariadenia obsahujúceho pravidlá, ktoré zmenia anonymitu transakcií s krypto-aktívami a rozšíria povinnosti poskytovateľov služieb vo vzťahu k overovaniu totožnosti a identifikácii…
Čítať viac

AKTUÁLNY STAV NARIADENIA O TRHOCH S KRYPTOAKTÍVAMI (MICA)

1. LEGISLATÍVNY PROCES 5. októbra 2022 Rada Európskej únie schválila návrh MICA. 10. októbra 2022 bol návrh MICA schválený aj Výborom Európskeho parlamentu pre hospodárske…
Čítať viac

Služby

PRE DOSIAHNUTIE OPTIMÁLNEHO RIEŠENIA PRE VAŠE KRYPTO

Právne služby
 • Zakladanie „kryptofondov“
 • Príprava a úprava dokumentov (White paper, SAFT, SAFE,..)
 • Komplexné nastavenie ICO, ITO, STO, UTO
 • Poradenstvo v súvislosti s MIFID II
 • Poradenstvo v súvislosti s MiCA regulácia
 • Regulácia platobných služieb
 • Analýza krypto projektu a vytvorenie právnych, daňových a účtovných rámcov – Feasibility study
 • Komplexné AML poradenstvo
 • Živnosti, licencie a oprávnenia potrebné pri aktivitách v krypte
Daňové poradenstvo
 • Zdaňovanie príjmov z obchodovania u fyzických osôb, živnostníkov, spoločností
 • Zdaňovanie aktívnych príjmov (z krypto projektov)
 • Zdaňovanie príjmov z ťažby kryptomeny, farmingu, stakeovania
 • Zdaňovanie NFT
 • DPH pri ťažbe kryptomeny
 • DPH posúdenie pri službách spojených s kryptomenami
 • Presuny kryptoaktív do spoločností
 • Darovanie kryptoaktív
 • Poradenstvo pri zmene daňovej rezidencie alebo zakladaní offshore spoločností
Účtovné poradenstvo
 • Evidencia kryptoaktív pri obchodovaní
 • Výpočet zisku / základu dane (kurzy, preceňovanie pri zostavení účtovnej závierky)
 • Účtovanie o nakupovaných kryptoaktívach
 • Účtovania o vytvorených kryptoaktívach
 • Účtovanie o SAFT a SAFE
Vedenie účtovníctva spoločností
 • Online účtovníctvo
 • Audit účtovníctva
 • Daňová a odvodová optimalizácia

O Crypto Tax & Law

Na našej stránke nájdete odborne a zrozumiteľne podané daňové, účtovné a právne informácie súvisiace s kryptosvetom a blockchainom. Pokrývame:

 • kryptomeny a iné kryptoaktíva
 • tokeny
 • utility a gaming tokeny
 • security tokeny
 • NFT
 • ICO
 • tokenizácia
 • kryptofinancie
 • poskytovanie služieb v krypte.

Informácie sú postupne dopĺňané a aktualizované podľa najnovšej legislatívy.

Veríme, že na svoje si príde každý, či už súkromný investor, obchodník, podnikateľ pripravujúci kryptoprojekt alebo poskytovateľ služieb v krypte.

Chcete praktické a zrozumiteľné know-how priamo k Vám?

Všetky aktuálne a praktické právne, daňové a účtovné informácie o krypte do vašej emailovej schránky. Žiadny spam ani reklama, iba kvalitné informácie.

Garanti

EXPERTI STOJACI ZA KVALITOU SLUŽIEB A OBSAHU

JUDr. Ing. Peter Varga

ADVOKÁT

Peter je unikátny a ojedinelý poradca na slovenskom poradenskom trhu, prepájajúci právo, dane a odvody s osobnými podnikateľskými skúsenosťami a know-how v ucelenom formulovanom podnikateľskom poradenstve v oblasti kryptoaktív i mimo nej.

Vo veľmi mladom veku založil a vybudoval úspešné značky – advokátsku kanceláriu Highgate Law & Tax a daňovo-účtovnú skupinu CARPATHIAN.

Peter sa v oblasti krypta venuje predovšetkým daňovému a finančnému právu. So svojim tímom poskytuje:

 • Daňové poradenstvo pri zdaňovaní príjmov z kryptomien
 • Poradenstvo pri zakladaní zahraničných firiem s dôrazom na ich obhájiteľnosť z pohľadu slovenského daňového práva
 • Komplexné právne, regulačné a daňové poradenstvo pri komplexných krypto projektoch (napríklad: Altfins, Mangata, Axe Capital, Fuergy, Fumbi)
 • Poradenstvo v oblasti zakladania fondov investujúcich do kryptoaktív na Slovensku ako aj v zahraničí (napríklad: prvá založená EuVeCa vo V4, fondy v Gibraltári, BVI alebo v Česku)

Peter tak poskytuje komplexné služby v oblasti daňového a regulačne efektívneho nastavenia podnikania s kryptom vrátane ich zastupovania ako advokát pred daňovými úradmi, NBS a súdmi.

Je členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR na zlepšenie kapitálového trhu na Slovensku, kde sa venuje aj zdaňovaniu kryptoaktív a ich regulačnému rámcu.

Vladimíra Mačuhová

DAŇOVÁ PORADKYŇA

Vladimíra má bohaté skúsenosti s daňami a daňovým poradenstvom v rôznych pozíciách – od klasického daňového poradenstva v BIG 4 spoločnosti EY, cez daňového manažéra vo veľkom nadnárodnom podniku T-Mobile až po CEO v daňovo-poradenskej spoločnosti Finservis Tax fungujúcej pri slovenskej priemyselnej skupine.

V poslednom období spolupracuje s viacerými poradenskými spoločnosťami a pôsobí vo vlastnej poradenskej spoločnosti Taxium.

Aktívne sa venuje odbornej krypto analytike od roku 2014. Dnes
poskytuje daňovo-poradenské služby pre klientov s kryptoaktívami. Rieši predovšetkým:

 • zdaňovanie príjmov investorov
 • nastavenie aktivity obchodovania s kryptoaktívami
 • ťažbu kryptomeny
 • DeFi výnosy
 • ICO dopady
 • poradenstvo pri kryptoprojektoch

Téme zdaňovaniu kryptoaktív sa venuje aj v rámci odborných prednášok a článkov. Taktiež pôsobí na pôde SKDP ako členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH, spotrebné dane a clo.

K dispozícii sú vám zároveň spriaznené firmy garantov