Nedávno prijaté zmeny v oblasti zdaňovania a investičných fondov sú obrovským prínosom z marketingového hľadiska. A to nielen vo vzťahu k zahraničiu, ale aj vo vzťahu k slovenským daňovníkom a fondovým manažérom. Napríklad kritická časť daňovníkov najmä v oblasti krypta totiž kvôli vysokému zdaneniu realizovala často ilegálne kroky s cieľom sa mu vyhnúť. Takže s veľkou pravdepodobnosťou neplatila priama úmera; čím vyššia sadzba dane, tým vyššie aj príjmy do verejných rozpočtov.
 
Z hľadiska zahraničia je to práve zdaňovanie stakingu, atraktívne zdanenie a nezdanenie krypto aktív a možnosť zakladať na Slovensku určité typy investičných fondov, ktoré nepodliehajú žiadnemu daňovému zaťaženiu ani na úrovni fondu ako takého, ako aj na úrovni niektorých investorov.
 
Slovensko sa tak pripojilo k dianiu vo svete. Problematikou regulácie kryptoaktív, vrátane ich zdaňovania, sa totiž zaoberajú aj mnohé medzinárodné organizácie, ako sú orgány Európskej únie, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Medzinárodný menový fond (MMF). Napr. MMF upozorňuje, že nečinnosť štátov v tejto oblasti je neudržateľná, a to s poukázaním na popularitu kryptoaktív. Práve prijatím odporúčaní MMF môže dôjsť k zmierňovaniu rizík a zároveň aj potenciálnemu využitiu prínosov technologických inovácií.

V súčasnosti stále evidujeme vnímanie problematiky kryptomien zo strany štátu ako určitej stávky na pohyb ceny kryptomeny. Avšak v praxi sa za kryptomenami skrýva oveľa viac. Celá ekonomika digitálneho sveta je postavená na kryptoaktívach. Kryptomeny a kryptoaktíva sa spájajú s rozvojom nového finančného sektora, ktorý má mnoho praktických využití napr. medzinárodné platby v reálnom čase, obchodovanie na burzách, dlhodobé investovanie a investičné fondy, tokenizácia pohľadávok a nehnuteľností, obchodovateľnosť a prenositeľnosť prvkov z internetových hier a sociálnych sietí, poistenie a iné.

Do budúcna sa preto aj v oblasti zdaňovania bude potrebné na úrovni praxe aj predpisov vysporiadať s týmito technologickými novinkami.

Niekoľko ďalších myšlienok od Peter Varga a Vladimíra Mačuhová pre TREND.sk nájdete v článkoch:

1) Zarábate na kryptomenách? Ich zdanenie bude zlomkom pôvodného, ak splníte jednu podmienku

https://www.trend.sk/financie/zarabate-kryptomenach-ich-zdanenie-bude-zlomkom-povodneho-ak-splnite-jednu-podmienku

2) Slovenská kryptomenová legislatíva radikálne otočila kurz. Experti hodnotia novinky v zdaňovaní

https://www.trend.sk/financie/slovenska-kryptomenova-legislativa-radikalne-otocila-kurz-experti-hodnotia-novinky-zdanovani