Jediné potrebné právne a daňové informácie ku kryptu priamo k vám

Platforma s relevantnými, zrozumiteľnými a expertmi tvorený informáciami pre optimálne právne, daňové a účtovné riešenie v krypte

NAPÍŠTE NÁM KNOW-HOW ZDARMA
Obsah tvorený expertmi Odber informácii 100% zdarma Žiaden spam ani reklama

Informácie

O práve, daniach a účtovníctve suvisiace s kryptom. Relevantné, zrozumiteľné a tvorené expertmi.

Poradenstvo

K optimálnym právnym, daňovým a účtovným riešeniam v krypte. Know-how od renomovaných expertov šité na mieru pre vás.

Spolupráca

Priestor na komunikáciu a spoločné aktivity ku krypto-legislatíve s krytodoborníkmi, komorami a štátom.

Najnovšie blogy

APLIKOVATEĽNÉ KNOW-HOW TVORENÉ EXPERTMI

Vyjasňuje sa, čo s DPH pri kryptomenách

V poslednom období sme zaznamenali posun v právnej úprave aplikácie dane z pridanej hodnoty pri transakciách s kryptomenami, predovšetkým pri poskytovaní služieb v oblasti kryptomien a používaní kryptomeny pri platbe za…
Čítať viac

Prehľad predpisov EÚ ku kryptu

EÚ schválila dlho očakávané nariadenie o trhoch s kryptoaktívami, tzv. MiCA. Za pozornosť však stoja aj ďalšie predpisy a iniciatívy, ktoré sa týkajú kryptoaktív, ako sú napr….
Čítať viac

Informácia k finálnemu zneniu MiCA

Po vyše 2,5 rokoch konzultácií, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov plénum Európskeho parlamentu dňa 20.4.2023 schválilo aktuálne najkomplexnejší regulačný rámec pre kryptoaktíva na celom svete, tzv….
Čítať viac

Služby

PRE DOSIAHNUTIE OPTIMÁLNEHO RIEŠENIA PRE VAŠE KRYPTO

Právne služby
 • Zakladanie „kryptofondov“
 • Príprava a úprava dokumentov (White paper, SAFT, SAFE,..)
 • Komplexné nastavenie ICO, ITO, STO, UTO
 • Poradenstvo v súvislosti s MIFID II
 • Poradenstvo v súvislosti s MiCA regulácia
 • Regulácia platobných služieb
 • Analýza krypto projektu a vytvorenie právnych, daňových a účtovných rámcov – Feasibility study
 • Komplexné AML poradenstvo
 • Živnosti, licencie a oprávnenia potrebné pri aktivitách v krypte
Daňové poradenstvo
 • Zdaňovanie príjmov z obchodovania u fyzických osôb, živnostníkov, spoločností
 • Zdaňovanie aktívnych príjmov (z krypto projektov)
 • Zdaňovanie príjmov z ťažby kryptomeny, farmingu, stakeovania
 • Zdaňovanie NFT
 • DPH pri ťažbe kryptomeny
 • DPH posúdenie pri službách spojených s kryptomenami
 • Presuny kryptoaktív do spoločností
 • Darovanie kryptoaktív
 • Poradenstvo pri zmene daňovej rezidencie alebo zakladaní offshore spoločností
Účtovné poradenstvo
 • Evidencia kryptoaktív pri obchodovaní
 • Výpočet zisku / základu dane (kurzy, preceňovanie pri zostavení účtovnej závierky)
 • Účtovanie o nakupovaných kryptoaktívach
 • Účtovania o vytvorených kryptoaktívach
 • Účtovanie o SAFT a SAFE
Vedenie účtovníctva spoločností
 • Online účtovníctvo
 • Audit účtovníctva
 • Daňová a odvodová optimalizácia

O Crypto Tax & Law

Na našej stránke nájdete odborne a zrozumiteľne podané daňové, účtovné a právne informácie súvisiace s kryptosvetom a blockchainom. Pokrývame:

 • kryptomeny a iné kryptoaktíva
 • tokeny
 • utility a gaming tokeny
 • security tokeny
 • NFT
 • ICO
 • tokenizácia
 • kryptofinancie
 • poskytovanie služieb v krypte.

Informácie sú postupne dopĺňané a aktualizované podľa najnovšej legislatívy.

Veríme, že na svoje si príde každý, či už súkromný investor, obchodník, podnikateľ pripravujúci kryptoprojekt alebo poskytovateľ služieb v krypte.

Chcete praktické a zrozumiteľné know-how priamo k Vám?

Všetky aktuálne a praktické právne, daňové a účtovné informácie o krypte do vašej emailovej schránky. Žiadny spam ani reklama, iba kvalitné informácie.

Garanti

EXPERTI STOJACI ZA KVALITOU SLUŽIEB A OBSAHU

JUDr. Ing. Peter Varga

ADVOKÁT

Peter je unikátny a ojedinelý poradca na slovenskom poradenskom trhu, prepájajúci právo, dane a odvody s osobnými podnikateľskými skúsenosťami a know-how v ucelenom formulovanom podnikateľskom poradenstve v oblasti kryptoaktív i mimo nej.

Vo veľmi mladom veku založil a vybudoval úspešné značky – advokátsku kanceláriu Highgate Law & Tax a daňovo-účtovnú skupinu CARPATHIAN.

Peter sa v oblasti krypta venuje predovšetkým daňovému a finančnému právu. So svojim tímom poskytuje:

 • Daňové poradenstvo pri zdaňovaní príjmov z kryptomien
 • Poradenstvo pri zakladaní zahraničných firiem s dôrazom na ich obhájiteľnosť z pohľadu slovenského daňového práva
 • Komplexné právne, regulačné a daňové poradenstvo pri komplexných krypto projektoch (napríklad: Altfins, Mangata, Axe Capital, Fuergy, Fumbi)
 • Poradenstvo v oblasti zakladania fondov investujúcich do kryptoaktív na Slovensku ako aj v zahraničí (napríklad: prvá založená EuVeCa vo V4, fondy v Gibraltári, BVI alebo v Česku)

Peter tak poskytuje komplexné služby v oblasti daňového a regulačne efektívneho nastavenia podnikania s kryptom vrátane ich zastupovania ako advokát pred daňovými úradmi, NBS a súdmi.

Je členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR na zlepšenie kapitálového trhu na Slovensku, kde sa venuje aj zdaňovaniu kryptoaktív a ich regulačnému rámcu.

Vladimíra Mačuhová

DAŇOVÁ PORADKYŇA

Vladimíra má bohaté skúsenosti s daňami a daňovým poradenstvom v rôznych pozíciách – od klasického daňového poradenstva v BIG 4 spoločnosti EY, cez daňového manažéra vo veľkom nadnárodnom podniku T-Mobile až po CEO v daňovo-poradenskej spoločnosti Finservis Tax fungujúcej pri slovenskej priemyselnej skupine.

V poslednom období spolupracuje s viacerými poradenskými spoločnosťami a pôsobí vo vlastnej poradenskej spoločnosti Taxium.

Aktívne sa venuje odbornej krypto analytike od roku 2014. Dnes
poskytuje daňovo-poradenské služby pre klientov s kryptoaktívami. Rieši predovšetkým:

 • zdaňovanie príjmov investorov
 • nastavenie aktivity obchodovania s kryptoaktívami
 • ťažbu kryptomeny
 • DeFi výnosy
 • ICO dopady
 • poradenstvo pri kryptoprojektoch

Téme zdaňovaniu kryptoaktív sa venuje aj v rámci odborných prednášok a článkov. Taktiež pôsobí na pôde SKDP ako členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH, spotrebné dane a clo.

K dispozícii sú vám zároveň spriaznené firmy garantov