K novele zákona o dani z príjmov sa Vladimíra Mačuhová vyjadrovala pre portál openiazoch.zoznam.sk. V článku „Investujete do kryptomien či podielových fondov? Tu sú odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov“ sa dočítate o:

  • dátume, od ktorého sa novela uplatňuje,
  • preukazovaní držby krypta,
  • presunoch kryta medzi peňaženkami,
  • novinkách v zdaňovaní podielových fondov a iných investícií.

Celý článok si môžete prečítať na stránke: https://openiazoch.zoznam.sk/financie/investujete-do-kryptomien-ci-podielovych-fondov-tu-su-odpovede-na-najcastejsie-otazky-v-suvislosti-s-novelou-zakona-o-dani-z-prijmov/


Ak je novela platná od 1. 1. 2024, na aký dátum nákupu kryptomien sa bude uplatňovať zdanenie na úrovni 7%?

Dátum nákupu kryptomien novela neobmedzuje. Podstatný je moment vzniku príjmu, teda prijatie finančných prostriedkov z predaja kryptomeny. Novela sa vzťahuje len príjmy plynúce po 1.1. 2024.

Akým spôsobom sa bude dokazovať to, že daňovník drží kryptomenu dlhšie ako 1 rok?

Skutočnosť, ako dlho bola kryptomena vo vlastníctve (držbe) daňovníka, je  tzv. dôkazným bremenom daňovníka. T.j. je na daňovníkovi, aby túto skutočnosť vedel preukázať.

V konkrétnej situácii potom závisí od spôsobu, akým nadobudol a uchovával kryptomenu. Napr. ak využíva úschovné služby (custody), potom ako doklad môže slúžiť výpis od poskytovateľa služby. Pri úschove vo vlastnej peňaženke (self-hosted address) by mala byť postačujúca identifikácia peňaženky a zápis na blockchaine. Dokladom môže byť aj doklad k platbe za kryptomenu, aj keď sám o sebe bude dostatočný len v niektorých situáciách.

V každom prípade je vhodné sa nad dokladovaním nadobudnutia zamyslieť nielen kvôli časovému testu, ale aj kvôli preukazovaniu nákupnej ceny pri zdaňovaní predaja kryptomeny už dnes. Napríklad odporúčam nespoliehať sa na to, že o 2-3 roky budú záznamy o transakciách stále dostupné v profile daňovníka na burze.

Čo sa stane, ak na burze daňovník kúpi kryptomenu a pošle si ju na svoju peňaženku, kde ju drží minimálne rok a následne si ju pošle späť na burzu, kde túto kryptomenu predá? Bude to brané ako držanie kryptomeny?

 Pokiaľ sú oba burzové účty (pri predaji aj nákupe kryptomeny) evidované na daňovníka a ide o vlastnú peňaženku, ktorú má daňovník reálne v dispozícii a „priznáva sa k nej“ (napr. pri AML procedúrach), tak sa takéto transfery nepovažujú za predaj a kryptomena je stále držaná daňovníkom. Je to podobné, ako keď si prevádzate fiat z jednej banky do inej alebo vyberiete v bankomate hotovosť.

Situácia sa však v praxi komplikuje napr. tým, keď daňovník nakupuje a drží kryptomeny pre rodinu, priateľov alebo dokonca pre cudzích ľudí ako určitú formu podnikania. Potom je už potrebné analyzovať situáciu detailne z právneho a aj daňového hľadiska, aby nedošlo k porušeniu zákonov, napr. k nezdaneniu príjmov.

Ak si daňovník kúpil kryptomenu 1. 2. 2022 a 1. 2. 2023 to bude rok, čo kryptomenu drží a rozhodne sa ju predať 1. 7. 2023 so ziskom, môže podať po 1. 1. 2024 daňové priznanie a zaplatiť daň 7% zo zisku?

Nie. Novela sa aplikuje až na príjmy, ktoré plynú po 1.1. 2024, napríklad:

Daňovník kúpil kryptomenu 1. 2. 2023 a 1. 2. 2024 to bude rok, čo kryptomenu drží. Rozhodne sa ju predať 1. 7. 2024 so ziskom. Potom podáva po 1. 1. 2025 daňové priznanie s využitím 7% sadzby dane.

Aká sadzba dane bude pre daňovníka, ktorý sa rozhodne predať kryptomenu skôr ako po roku?

Ak sa kryptomena bude predávať skôr ako po roku od nadobudnutia, uplatní sa rovnaký spôsob zdanenia ako funguje dnes, t.j. 19% alebo 25% sadzba, podľa výšky celkových zdaniteľných príjmov.

Príjemnou zmenou však je, že sa už nebude platiť zdravotný odvod. Platí to na všetky príjmy z predaj kryptomeny, ak budú plynúť po 1.1.2024 nepodnikateľom. Takže aj pri krátkodobých investíciách a obchodovaní s kryptomenami sa zníži daňovo-odvodové zaťaženie.