Publikácia je praktickou pomôckou pri účtovaní o nákupe, predaji a darovaní kryptomien (virtuálnych mien) v obchodnej spoločnosti, pričom obsahuje:

  • postupy účtovania (vykazovanie, oceňovanie, účtovanie predaja a darovania, daňové konzekvencie);
  • účtovné súvzťažnosti (presun eur na burzu, nákup a predaj na burze, P2P obchody, výmena, darovanie);
  • príklady oceňovania kryptomien (ocenenie v cudzej mene, výmena a FIFO vs VAP).