Po vyše 2,5 rokoch konzultácií, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov plénum Európskeho parlamentu dňa 20.4.2023 schválilo aktuálne najkomplexnejší regulačný rámec pre kryptoaktíva na celom svete, tzv. MiCA.

Aké boli hlavné ciele EÚ, ktoré viedli k schváleniu MiCA?

  1. Poskytnutie ochrany spotrebiteľom, ktorí nakupujú kryptoaktíva alebo využívajú služby poskytovateľov kryptoaktív.
  2. Vytvorenie harmonizovaného regulačného prostredia, v ktorom budú môcť poskytovatelia služieb kryptoaktív pôsobiť v rámci celej EÚ bez potreby 27 rôznych licencií.
  3. Vytvorenie právnej istoty pre poskytovateľov služieb kryptoaktív s jasným súborom pravidiel pre rôzne služby (vydávanie tokenov, výmena, úschova, atď.).
  4. Prevzatie vedúcej úlohy EÚ v oblasti globálnej regulácie kryptoaktív s cieľom zvýšenia technologických a ekonomických inovácií v EÚ.  

Aký vplyv bude mať MiCA na odvetvie kryptoaktív v EÚ?

  1. Poskytovatelia služieb kryptoaktív po získaní licencie budú môcť passportovať svoju licenciu do všetkých ostatných členských štátov EÚ a ponúkať služby na celom jednotnom trhu EÚ.
  2. Offshorové neregulované spoločnosti už nebudú môcť aktívne ponúkať svoje služby osobám v EÚ.
  3. Regulácia samozrejme prinesie aj zvýšenie nákladov pre spoločnosti (najmä startupy) poskytujúce služby v oblasti kryptoaktív. Tieto náklady by však mali byť vyvážené výhodami prístupu k jednotnému trhu EÚ a vyššej dôveryhodnosti zo strany spotrebiteľov.

Nižšie pre ilustráciu uvádzame hlavné požiadavky pre emitentov kryptoaktív a poskytovateľov služieb kryptoaktív.