V Bulletine Slovenskej komory daňových poradcov sme publikovali ďalší odborný článok zo série Kryptoaktíva a dane tentokrát na tému Legislatívne definície – obsahové vymedzenie kryptoaktív a prehľad aktivít vo virtuálnom svete.

Nájdete v ňom:

  • V prvej časti článku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu krypta v SR, EÚ aj v rámci medzinárodných inštitúcií. Zachytávame relevantné definície základných pojmov, resp. poukazujeme na absenciou dostatočnej právne relevantnej odbornej terminológie v tejto oblasti.
  • V druhej časti sme sa zamerali na základné informácie o dejoch vo virtuálnom svete ako sú Defi, NFT, tokenizácia aktív, digitálne meny, web 3.0.
  • V závere poukazujeme na oblasti v zdaňovaní krypta, v ktorých aktuálne vnímame najväčšiu mieru právnej neistoty a bolo by vhodné im venovať pozornosť tak na strane daňových subjektov ako aj na strane štátu.

Ak Vás témy zaujali, prečítajte si viac: