NFT zaznamenali minulý rok obrovský boom a tešia sa veľkému záujmu aj naďalej. V tomto blogu sa pozrieme na tento fenomén z hľadiska možností jeho uplatnenia, ako aj z pohľadu daňových „hrozieb“, ktoré sa za nimi skrývajú.

NFT ako utility token

Na rozdiel od platobných tokenov v prípade NFT (z angl. non-fungible token) platí, že každý token je unikátny, jedinečný. NFT tokeny patria do skupiny tvz. utility tokenov, teda úžitkových tokenov, ktoré vo svojej podstate obsahujú určitú službu alebo nárok.

Vlastníctvo a originalita konkrétneho digitálneho alebo aj hmotného aktíva sa pri NFT osvedčuje prostredníctvom unikátneho identifikačného kódu zapísaného na blockchaine. Blockchain technológia umožňuje tiež obchodovateľnosť NFT, či už na P2P báze alebo na burze (napr. OpenSea, Rarible).

Dočítajte tento článok,

ak máte zakúpený členský prístup ku všetkým blogom

alebo si zakúpite konkrétny článok

Mám členský prístup a chcem sa prihlásiť