Vladimíra Mačuhová s podporou Peter Varga prednášala na daňovej konferencii Česko-slovenské fórum, ktorú organizovala Komora daňových poradcov ČR a Slovenská komora daňových poradcov. Konferencie sa okrem daňových poradcov zúčastnili ako panelisti alebo hostia aj prezidenti finančných správ SR a ČR a zástupcovia najvyšších správnych súdov a ministerstva financií ČR.

Témou prezentácie bol „Zdaniteľný príjem, čo má a nemá podliehať dani – aktuálna judikatúra a výkladové problémy”.

V kontexte na zdaňovanie príjmov z krypta vnímame ako problematickú chýbajúcu zákonnú úpravu pre niektoré situácie, čo výrazne zvyšuje právnu neistotu daňovníkov alebo daňové zaťaženie.

Legislatívne nedostatočne riešené sú:

  • vklad krypta do imania spoločnosti;
  • výplata mzdy v krypte a jeho následnom predaji;
  • použitie krypta ako protihodnoty za tovar alebo službu.

Z diskusie na konferencii vyplynulo, že túto nedostatočnú právnu úpravu je možné ozaj považovať za problém, ktorý by sa nemal ignorovať, či už na strane daňovníkov (kvôli daňovému riziku alternatívne opakovanému zdaneniu časti príjmov) ako aj na strane štátu (kvôli ústavnej konformite, vnímaniu spravodlivosti a demotivácii pri priznávaní príjmov).