Vzhľadom na rozvíjajúcu sa prax nášho právno-daňovo-účtovného butiku Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax Accounting bol Peter Varga pozvaný Slovenskou komorou daňových poradcov, aby prednášal pre daňových poradcov o téme regulácií krypta. Keďže táto téma je úzko spojená s problematikou zdaňovania a účtovania krypta, sčasti sa Peter dotkol aj tejto témy. Ak by ste mali záujem o obsah tejto prednášky, môžete si ho zakúpiť cez preklik nižšie.

https://www.carpathianag.sk/produkt/sucasna-regulacia-podnikania-v-krypte/)

V oblasti krypta sa venujeme rôznym projektom po právnej, daňovej, ale aj účtovnej stránke. Okrem štandardného daňovo-právneho poradenstva v súvislosti so zdaňovaním ziskov pri krypte (a optimalizáciou), sme pracovali a pracujeme z poradenského a účtovného hľadiska na rôznych zaujímavých projektoch ako napríklad: