Tokenizácia cenných papierov funguje v niektorých štátoch EÚ už pár rokov. V tomto období prichádza aj na Slovensko. Keďže sa v EÚ aplikuje od marca 023 tzv. DLT Nariadenie, aj v SR sa pripravuje úprava zákona o cenných papieroch, ktorá umožní emisiu tokenizovaných akcií, dlhopisov a niektorých ďalších finančných nástrojov.
Viac sa dočítate v článku Emisie tokenizovaných akcií a dlhopisov už aj na Slovensku? DLT Nariadenie.