V tomto blogu sa venujeme zdaňovaniu príjmov s manipuláciou s kryptoaktívami v okolitých štátoch, konkrétne v ČR, Rakúsku, Maďarsku, a Slovinsku.

Kryptoaktíva sú síce legálne v celej Európskej únii, ale ich regulácia nie je harmonizovaná. Je však viacero oblastí, kde EÚ prejavuje explicitne snahu dosiahnuť väčšiu mieru uniformovanosti.

Okrem spomínaného nariadenia MiCA,[1] o ktorom sme písali v blogoch Nariadenie o trhoch s kryptoaktívami a Introduction to Regulation of Markets in Crypto Assets (MiCA) sa do popredia dostávajú aj iné parciálne legislatívne úpravy. Ide napríklad o nový balík opatrení pre AML, automatický reporting, alebo vytvorenie nového dozorného orgánu EÚ.

Pri dani z príjmov je tá situácia ešte unilaterálnejšia, keďže Európska únia nemá priamy mandát na ich harmonizáciu. Jednotlivé úpravy sú tak viac-menej ponechané na jednotlivé členské štáty.

Dočítajte tento článok,

ak máte zakúpený členský prístup ku všetkým blogom

alebo si zakúpite konkrétny článok

Mám členský prístup a chcem sa prihlásiť