Na Metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov v Jasnej prednášali Peter Varga a Vladimíra Mačuhová na tému Úhrada za tovary a služby vo virtuálnej mene.

Riešili sme tieto problematiky:

  • účtovanie pri úhrade dodania kryptom;
  • oceňovanie / používanie kurzu v účtovníctve;
  • uznateľnosť „kurzových rozdielov“;
  • riziko duplicitného zdanenia príjmu (z tovaru/služby aj pri predaji krypta);
  • stanovenie základu dane pre DPH;
  • súvisiaca zmenárenskú činnosť z pohľadu AML aj DPH.

Svoj postoj k ku kritickým otázkam odprezentovali aj zástupcovia Ministerstva financií SR, čo, ako veríme, prispeje k vytvoreniu konsenzu v odbornej verejnosti.

Ak Vás problematika zaujala, prečítajte si aj náš nový blog Prijímanie kryptomien za dodané tovary a služby z hľadiska potreby získania viazanej živnosti poskytovateľa služieb zmenárne virtuálnej meny.