Zdaňovanie krypta sa v jednotlivých štátoch pomerene dynamicky vyvíja – dopĺňajú sa zákony, menia sa podmienky pre oslobodenie, pristupuje sa k sofistikovanejším metódam zdanenia v zmysle zjednodušenia administratívy pre občanov-daňovníkov.

Postupne pribúdajú oficiálne výklady finančných správ a rozsudky súdov, ako postupovať pri zdaňovaní daňou z príjmov aj DPH pri rôznych druhoch príjmov. Je možné pozorovať určitú koreláciu množstva legislatívnej úpravy s rozvojom pestrosti „životných foriem“ kryptosveta ako aj vzrastajúcou ekonomickou silou tohto odvetvia.

Generální finanční ředitelství Českej republiky zverejnilo koncom marca tohto roka informáciu k zdaňovaniu kryptomien s názvom „Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)“ [1] (ďalej len „Informácia“).

Informácia pokrýva tri základné daňové oblasti relevantné pre kryptopríjmy:

 • DPH;
 • daň z príjmov právnických osôb;
 • daň z príjmov fyzických osôb.

Je možné nájsť v nej informácie súvisiace s týmto aktivitami:

 • ťažba kryptomien;
 • prenájom zariadenia na ťažbu kryptomien;
 • výmena kryptomien za fiat;
 • výmena kryptomien za iné kryptomeny;
 • nákup a predaj tovarov a služieb za kryptomeny.

Informácia neobsahuje daňový režim pre relatívne nové prvky kryptopríjmov ako sú príjmy z Defi, nerieši ani iné kryptoaktíva ako kryptomeny (napr. NFT alebo iné ako platobné tokeny) a ani neupravuje špecifiká poskytovateľov služieb spojených s kryptom (burzy, custody služby, manažment investícii,..).

Informácia je vcelku rozsiahla (má 16 strán bez príloh). Z jej obsahu je evidentná snaha finančnej správy metodologicky pokryť najbežnejšie situácie, s ktorými sa českí daňovníci stretávajú pri krypte. Za zaujímavé považujeme nasledovné závery, ktoré z Informácie vyplývajú:

DPH

 • Ťažbu kryptomeny považujú za aktivitu mimo predmetu DPH.
 • Rozlišuje sa ťažba a prenájom zariadenia na ťažbu, pričom tieto dve situácie majú rôzne DPH konsekvencie.  Prenájom je zdaniteľná aktivita a môže DPH podliehať.
 • Definuje sa spôsob určenia základu DPH pri predaji tovaru a služieb za kryptomenu: základom dane tovaru/ služby je obvyklá cenu tovaru/ služby a nie ako hodnotu krypta na burze.
 • Aj pri platbe kryptomenou ručí odberateľ za DPH, ktorú dodávateľ neodvedie na finančný úrad, rovnako ako pri fiat platbe.
 • Obchodovanie s kryptomenami (nad rámec správy osobného majetku) je u fyzickej a právnickej osoby predmetom DPH a vstupuje do obratu pre účely povinnej registrácie na DPH.

Daň z príjmov

 • Ťažba krypta sa u právnickej osoby zdaní až pri predaji podobne ako vlastná výroba tovaru.
 • Rovnako aj u fyzickej osoby sa vyťažená kryptomena zdaní až pri predaji (nie už pri vyťažení).
 • Kryptomeny sa počas držby v účtovníctve právnickej osoby nepreceňujú.
 • Fyzická osoba zdaňuje príjmy z predaja krypta ako príjmy z podnikania (samostatnej zárobkovej činnosti) alebo ako ostatné príjmy (mimo podnikania).
 • Príjmy z krypta nie sú oslobodené.
 • U fyzickej osoby sa použitie krypta na nákup tovaru alebo služby alebo na nákup iného krypta považuje za predaj krypta a príslušný príjem je potrebné zdaniť.
 • počas držby v účtovníctve právnickej osoby nepreceňujú.
 • Fyzická osoba zdaňuje príjmy z predaja krypta ako príjmy z podnikania (samostatnej zárobkovej činnosti) alebo ako ostatné príjmy (mimo podnikania).
 • Príjmy z krypta nie sú oslobodené.
 • U fyzickej osoby sa použitie krypta na nákup tovaru alebo služby alebo na nákup iného krypta považuje za predaj krypta a príslušný príjem je potrebné zdaniť.

Aktuálna situácia zdaňovania krypta v SR je v mnohom podobná situácii v ČR. V pár bodoch sa však líši, preto si dovolíme uviesť tie dôležité rozdiely:

O zdaňovaní krypta v okolitých štátoch (aj ČR) sa dočítate aj v blogu Vývojové trendy v zdaňovaní krypta v okolitých štátoch.


[1] https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-gfr-k-danovemu-posouzeni